หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > วันแรกของการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563
วันแรกของการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2020-09-03 15:14:42

วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 วันแรกของการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี อาคาร 21 มีมาตรการคัดกรองผู้มาใช้อาคาร โดยการวัดอุณหภูมิ ลงทะเบียนเข้าอาคารผ่านเว็บไซต์ไทยชนะ มีจุดบริการเจลล้างมือ และการเว้นระยะห่างภายในห้องเรียน