หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > ประชาสัมพันธ์ส่งผลงานวิจัย เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 18
ประชาสัมพันธ์ส่งผลงานวิจัย เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 18

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2021-09-15 10:32:05

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรในหน่วยงานส่งผลงานวิจัย เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 18 สามารถดูรายละเอียดที่ เว็บไซต์ http://esd.kps.ku.ac.th/kuk-conference/ และส่งผลงานเข้าร่วมภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2564

https://www.facebook.com/graduateschoolssru/photos/pcb.4994799633903958/4994799203904001/

www.grad.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th