หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > ประกาศ!! ปิดลานจอดรถบริเวณหน้าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประกาศ!! ปิดลานจอดรถบริเวณหน้าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2023-11-15 11:08:58

ประกาศ!! ปิดลานจอดรถบริเวณหน้าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วันที่ 18-23  พฤศจิกายน 2566 เนื่องในกิจกรรม SSRU OPEN HOUSE 2023 ขออภัยในความไม่สะดวก

ฝ่ายอาคารสถานที่และบริการ โทร. 1022

*****************

ที่มา: ฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. ๐๒-๑๖๐๑๑๗๔ 

https://grad.ssru.ac.th/th/news/view/15-11-2566-02

www.grad.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

#SSRU #GRADSSRU #มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#บัณฑิตวิทยาลัย