หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > สอบสัมภาษณ์นักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗
สอบสัมภาษณ์นักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2024-06-15 14:32:52

สอบสัมภาษณ์นักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗

       วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๗  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ดำเนินการจัดสอบสัมภาษณ์นักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗   ผ่านระบบออนไลน์ google meet  ซึ่งการสอบสัมภาษณ์ผ่านไปด้วยดี  

Cr. สาขาวิชาฯ /ภาพ

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. ๐๒-๑๖๐๑๑๗๔ ต่อ ๒๐ (งานรับสมัครฯ)

www.grad.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

#SSRU #GRADSSRU #มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#บัณฑิตวิทยาลัย

https://www.facebook.com/graduateschoolssru/posts/pfbid02BdeSQc1HS5rBwQ95uRJNz6sshgBPLydb6QaX2gVNLM5Y5xE6jnB6ifNmn5Q7q2czl