หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > การเรียนการสอนนักศึกษา สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา
การเรียนการสอนนักศึกษา สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2020-09-16 11:52:40

การเรียนการสอนนักศึกษา

สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา

ในวันอาทิตย์ที่ 13 กันยายน 2563

โดย ผศ.(พิเศษ) ดร.ศรีปริญญา ธูปกระจ่าง (อาจารย์ผู้สอน)