หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเปิดหลักสูตรกัญชา เวชศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเปิดหลักสูตรกัญชา เวชศาสตร์

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2019-09-10 14:14:27

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรกัญช เวชศาสตร์ ระดับปริญญาตรี หลักสูตรแรกของประเทศไทย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โทรศัพท์ 034773905


Download