หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > บัณฑิตวิทยาลัยจัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2563
บัณฑิตวิทยาลัยจัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2563

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2020-01-14 13:36:43

วันที่ 13 มกราคม 2563 เวลา 13.30 น. บัณฑิตวิทยาลัยจัดประชุม คณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2563 โดยมี รศ.ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดี เป็นประธานในที่ประชุม