หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > ขั้นตอนการตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567
ขั้นตอนการตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2024-06-14 11:25:18

ขั้นตอนการตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567

????ผู้สมัครเรียนสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่เว็บไซต์ https://admission.ssru.ac.th/login

หรือ https://grad.ssru.ac.th/th/news/view/131062567

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 02-1601174 ต่อ 20

www.grad.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

#SSRU #GRADSSRU #มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#บัณฑิตวิทยาลัย

#สวนสุนันทา

https://www.facebook.com/graduateschoolssru/posts/pfbid02tjV1Py5eCkWmsH5D951Rjx4n6spcA6oG5CLT1SMiYTfk2snQKhLtYathfjU99ovxl