หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > สัมภาษณ์การรับทุนการศึกษาระยะสั้น ณ ประเทศมาเลเซีย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
สัมภาษณ์การรับทุนการศึกษาระยะสั้น ณ ประเทศมาเลเซีย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2024-06-14 11:21:53

สัมภาษณ์การรับทุนการศึกษาระยะสั้น ณ ประเทศมาเลเซีย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

     วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา จัดสัมภาษณ์คัดเลือกนักศึกษาในการรับทุนการศึกษาระยะสั้น ณ ประเทศมาเลเซีย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗  โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธงไชย สุรินทร์วรางกูร รองคณบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานการสัมภาษณ์ทุนในครั้งนี้ โดยมีรองคณบดีฝ่ายวิชาการ และคณะกรรมการจากตัวแทนประธานหลักสูตรบัณฑิตวิทยาลัยเป็นกรรมการพิจารณาทุนการศึกษาระยะสั้น ณ ประเทศมาเลเซีย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ณ  ห้อง ๒๑๔๔ และรูปแบบออนไลน์ Google meet 

Cr.สมฤดี แสงสุรีย์กุลกิจ /ถ่ายภาพ

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. ๐๒-๑๖๐๑๑๗๔

www.grad.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

#SSRU #GRADSSRU #มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#บัณฑิตวิทยาลัย