หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > เตรียมความพร้อมสัมภาษณ์การรับทุนการศึกษาระยะสั้น ณ ประเทศมาเลเซีย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
เตรียมความพร้อมสัมภาษณ์การรับทุนการศึกษาระยะสั้น ณ ประเทศมาเลเซีย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2024-06-14 11:19:51

เตรียมความพร้อมสัมภาษณ์การรับทุนการศึกษาระยะสั้น ณ ประเทศมาเลเซีย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

     วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๒.๓๐ น. บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา โดยฝ่ายกิจการนักศึกษาประชุมนักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมในสัมภาษณ์คัดเลือกการรับทุนการศึกษาระยะสั้น ณ ประเทศมาเลเซีย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗  ณ  ห้อง ๒๑๔๔ และรูปแบบออนไลน์ Google meet 

Cr.สมฤดี แสงสุรีย์กุลกิจ /ถ่ายภาพ

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. ๐๒-๑๖๐๑๑๗๔

www.grad.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

#SSRU #GRADSSRU #มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#บัณฑิตวิทยาลัย

https://www.facebook.com/graduateschoolssru/posts/pfbid0QMoDPBsx2zart3YTbM9NWrJFzEi1WnwZV5ZjyBLSE4aY9tCx6qT5w5GTcb8pg5hFl