หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > ประชุมบุคลากรสังกัดบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗
ประชุมบุคลากรสังกัดบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2024-03-14 14:52:51

ประชุมบุคลากรสังกัดบัณฑิตวิทยาลัย  ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗

วันศุกร์ที่ ๘ มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๗  เวลา ๑๓.๓๐ น.  บัณฑิตวิทยาลัยจัดประชุมบุคลากรสังกัดบัณฑิตวิทยาลัย  ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงสมร รุ่งสวรรค์โพธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น ๒ อาคารศรีจุฑาภา

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. ๐๒-๑๖๐๑๑๗๔

www.grad.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

#SSRU #GRADSSRU #มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#บัณฑิตวิทยาลัย

https://www.facebook.com/graduateschoolssru/posts/pfbid035845Vk6Bzocb4d2kDYpmX4q98PzkWqS4uJ27wvTGPdcPg1mcqcvp5d9Aq2a8WsAYl