หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > บัณฑิตวิทยาลัยเข้าร่วมงาน Open House 2018
บัณฑิตวิทยาลัยเข้าร่วมงาน Open House 2018

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2018-11-16 19:57:42

วันที่ 8-9 พฤศจิกายน 2561 บัณฑิตวิทยาลัยเข้าร่วมงาน Open House 2018 ซึ่งจัดโดยงานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีการเปิดบูธต้อนรับผู้สนใจเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ณ อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬา ชั้น 4 ในงาน 80 ปี สวนสุนันทา