หน้าหลัก > ข่าว > การรับสมัคร > รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2024-06-13 14:04:28

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 ผู้สมัครสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่เว็บไซต์ https://admission.ssru.ac.th/login

#SSRU
#สวนสุนันทา


รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567