หน้าหลัก > ข่าว > การรับสมัคร > รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2564
รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2564

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2021-03-17 18:54:47

????????????รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2564 ระหว่างวันที่ 15 มีนาคม - 25 พฤษภาคม 2564

สมัครเข้าศึกษา Online https://admission.ssru.ac.th/

วิธีการสมัคร คลิ๊ก

รายละเอียด

https://grad.ssru.ac.th/en/news/view/15032021

https://www.facebook.com/graduateschoolssru/photos/a.522218304495469/4408406059209988/

www.grad.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th