หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > ประมวลภาพกิจกรรมการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๖
ประมวลภาพกิจกรรมการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๖

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2023-11-13 15:39:56

ประมวลภาพกิจกรรมการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา  ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๖

วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๖ ผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม Google Meet  และ Zoom meeting

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. ๐๒-๑๖๐๑๑๗๔

www.grad.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

#SSRU #GRADSSRU #มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#บัณฑิตวิทยาลัย #สัมภาษณ์นักศึกษาใหม่ #สอบคัดเลือก #นักศึกษาใหม่