หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > ประชุมอาจารย์ประจำบัณฑิตวิทยาลัย ประจำภาคเรียนที่ 2/2564
ประชุมอาจารย์ประจำบัณฑิตวิทยาลัย ประจำภาคเรียนที่ 2/2564

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2021-11-16 14:43:26

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 น. บัณฑิตวิทยาลัยจัดประชุมประชุมอาจารย์ประจำบัณฑิตวิทยาลัย ประจำภาคเรียนที่ 2/2564 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงสมร รุ่งสวรรค์โพธ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นประธานการประชุม ในรูปแบบการประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Google Meet

https://www.facebook.com/graduateschoolssru/photos/pcb.5191554150895171/5191553234228596/

www.grad.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th