หน้าหลัก > ข่าว > สอบเค้าโครง/ป้องกัน วิทยานิพนธ์/IS > ภาพบรรยากาศการสอบป้องกันการค้นคว้าอิสระ ของ คุณศุภรางค์ จันทนรัตน์
ภาพบรรยากาศการสอบป้องกันการค้นคว้าอิสระ ของ คุณศุภรางค์ จันทนรัตน์

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2018-03-12 14:18:05

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 บัณฑิตวิทยาลัยจัดสอบป้องกันการค้นคว้าอิสระ ของ คุณศุภรางค์ จันทนรัตน์ นักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะ โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิทั้งจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยมาเป็นคณะกรรมการสอบในครั้งนี้

ในภาพอาจจะมี 4 คน, คนที่ยิ้ม,
ผู้คนกำลังยืนในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยิ้ม,
กำลังนั่ง, ตาราง และ สถานที่ในร่ม