หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > การเรียนการสอนแบบออนไลน์ นักศึกษาระดับปริญญาโท การบริหารการพัฒนา
การเรียนการสอนแบบออนไลน์ นักศึกษาระดับปริญญาโท การบริหารการพัฒนา

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2021-01-12 13:21:47

การเรียนการสอนแบบออนไลน์ นักศึกษาระดับปริญญาโท 

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา

ในวันอาทิตย์ที่ 10 มกราคม 2564 วิชาปรัชญาทฤษฎีการบริหารการพัฒนา

โดย ผศ.(พิเศษ) ดร.ศรีปริญญา ธูปกระจ่าง (อาจารย์ผู้สอน)

ภาพเพิ่มเติม CLICK