หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > รับมอบหนังสือ ตำรา จาก ศ.ดร.สิน พันธุ์พินิจ กรรมการสภาวิชาการ
รับมอบหนังสือ ตำรา จาก ศ.ดร.สิน พันธุ์พินิจ กรรมการสภาวิชาการ

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2021-01-12 13:06:53

วันที่ 5 มกราคม 2564 ผศ.ดร.ดวงสมร รุ่งสวรรค์โพธิ์ รับมอบหนังสือ ตำรา จาก ศ.ดร.สิน พันธุ์พินิจ กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ทางด้านการศึกษาและเผยแพร่แก่นักศึกษาและบุคคลทั่วไป