หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา เรื่อง ปิดทำการวิทยาเขตนครปฐม และศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นการชั่วคราว ณ วันที่ 23 ธันวาคม 2563
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา เรื่อง ปิดทำการวิทยาเขตนครปฐม และศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นการชั่วคราว ณ วันที่ 23 ธันวาคม 2563

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2021-01-12 11:19:26