หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > ประชุมเตรียมความพร้อมในการตรวจประเมินคุณภาพระดับคณะ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖
ประชุมเตรียมความพร้อมในการตรวจประเมินคุณภาพระดับคณะ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2024-06-12 09:00:23

ประชุมเตรียมความพร้อมในการตรวจประเมินคุณภาพระดับคณะ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

   วันอังคารที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๗ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตวิทยาลัย โดยมี รศ.ดร.ดวงสมร รุ่งสวรรค์โพธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเป็นประธานการประชุม เพื่อเตรียมความพร้อมในการตรวจประเมินคุณภาพระดับคณะ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ มีรองคณบดี หัวหน้าสำนักงาน หัวหน้าฝ่าย และบุคลากรเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น ๒ อาคารศรีจุฑาภา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

Cr.สมฤดี แสงสุรีย์กุลกิจ /ถ่ายภาพ

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. ๐๒-๑๖๐๑๑๗๔

www.grad.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

#SSRU #GRADSSRU #มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#บัณฑิตวิทยาลัย

https://www.facebook.com/graduateschoolssru/posts/pfbid0RzhaAqTu7MB8hEggAuq6S3mZjLDKV93A5kVc8UdHdbr3XdN4h6arzsH3XR4myfUvl