หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > ประชุมปรับปรุง (ร่าง) โครงร่างองค์กร (Organizational Profile)
ประชุมปรับปรุง (ร่าง) โครงร่างองค์กร (Organizational Profile)

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2024-02-12 10:49:32

ประชุมปรับปรุง (ร่าง) โครงร่างองค์กร (Organizational Profile)

     วันอังคารที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. บัณฑิตวิทยาลัยจัดประชุมคณะผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อปรับปรุง (ร่าง) โครงร่างองค์กร (Organizational Profile) ในกิจกรรมการขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖   ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย อาคารศรีจุฑาภา ชั้น ๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. ๐๒-๑๖๐๑๑๗๔

www.grad.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

#SSRU #GRADSSRU #มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#บัณฑิตวิทยาลัย

https://www.facebook.com/graduateschoolssru/posts/pfbid02oqU7ccHYELQTMvpxVh4U4x3kLiJZRqtpYWHrEZBHU1YV2hDkz7zVC9oqi2MPStwol