หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > เข้าร่วมประชุม “การประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567”
เข้าร่วมประชุม “การประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567”

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2024-02-12 11:00:11

เข้าร่วมประชุม “การประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567”

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.30 น. ผศ.ดร.ธงไชย สุรินทร์วรางกูร รองคณบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วยนางเกษรา บัวเล็ก หัวหน้าสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมการประชุม “การประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567” โดยมี ผศ.ดร.คมสัน โสมณวัตร รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ณ ห้องประชุมช่อแก้ว อาคาร 31 ชั้น 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดโดยกองกลาง สำนักงานอธิการบดี

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 02-1601174

www.grad.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

#SSRU #GRADSSRU #มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา #บัณฑิตวิทยาลัย

https://www.facebook.com/graduateschoolssru/posts/pfbid02XqqZWPCxVqbtebVd6Ef5KaM1BkSgATCWdREFKZq9w89VYbpXwa53XYkXWpoUAMvzl