หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > เข้าประชุมสัมมนาเพื่อขับเคลื่อนการจัดทำหลักสูตรในการผลิตและพัฒนากำลังคน โดยใช้ Skill Mapping และ Skill Transcript ไปสู่การปฏิบัติ
เข้าประชุมสัมมนาเพื่อขับเคลื่อนการจัดทำหลักสูตรในการผลิตและพัฒนากำลังคน โดยใช้ Skill Mapping และ Skill Transcript ไปสู่การปฏิบัติ

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2024-02-12 10:58:25

เข้าประชุมสัมมนาเพื่อขับเคลื่อนการจัดทำหลักสูตรในการผลิตและพัฒนากำลังคน โดยใช้ Skill Mapping และ Skill Transcript ไปสู่การปฏิบัติ 

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.30 - 15.00 น. ผศ.ดร.อัญชนา สุขสมจิตร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  พร้อมด้วยบุคลากรสังกัดบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมประชุมสัมมนาเพื่อขับเคลื่อนการจัดทำหลักสูตรในการผลิตและพัฒนากำลังคน โดยใช้ Skill Mapping และ Skill Transcript ไปสู่การปฏิบัติ ณ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ถนนศรีอยุธยา 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 02-1601174

www.grad.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

#SSRU #GRADSSRU #มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา #บัณฑิตวิทยาลัย

https://www.facebook.com/graduateschoolssru/posts/pfbid0cYD4FpmwSsEZSifrsTv5ySxR2g5mTybAyZ6c69XV52ubNG3RmGbAbtF4h2AGcmgSl