หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > บัณฑิตวิทยาลัยขอแสดงความยินดีกับ “นางเกษรา บัวเล็ก” ที่ได้รับแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ประเภทผู้บริหาร
บัณฑิตวิทยาลัยขอแสดงความยินดีกับ “นางเกษรา บัวเล็ก” ที่ได้รับแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ประเภทผู้บริหาร

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2024-02-12 10:54:35

บัณฑิตวิทยาลัยขอแสดงความยินดีกับ “นางเกษรา บัวเล็ก” ที่ได้รับแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ประเภทผู้บริหาร  จากการประชุมคณะกรรมการบริหารพนักงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ 1 / 2567 วันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานการประชุม

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร.02-1601174

#SSRU #GRADSSRU #บัณฑิตวิทยาลัย #มหาวิทยาลัยราชภัสวนสุนันทา

https://www.facebook.com/graduateschoolssru/posts/pfbid0z2qnyH5JnXokK99sjpfXmvazoCz6WbBvCz6ucxHmustgswD3Nd4zUtmDxtwPjmoyl