หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > ประชุมบุคลากรสังกัดบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗
ประชุมบุคลากรสังกัดบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2024-02-12 10:47:21

ประชุมบุคลากรสังกัดบัณฑิตวิทยาลัย  ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

วันที่ ๒๖ มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๗  เวลา ๑๓.๓๐ น.  บัณฑิตวิทยาลัยจัดประชุมบุคลากรสังกัดบัณฑิตวิทยาลัย  ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงสมร รุ่งสวรรค์โพธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น ๒ อาคารศรีจุฑาภา

????www.grad.ssru.ac.th

????www.ssru.ac.th

โทร. ๐๒-๑๖๐๑๑๗๔ 

#gradssru

#ssru

#บัณฑิตวิทยาลัย 

#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

https://www.facebook.com/graduateschoolssru/posts/pfbid02XuSb957X8vGy14xiHdLZLbqm6w1XR3ArbvYmdvQhnS6yJouNzVqdfacA3C4frWmel