หน้าหลัก > ข่าว > สอบเค้าโครง/ป้องกัน วิทยานิพนธ์/IS > การสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ของ นายสิงห์สถิตย์ เกรียงโรจน์กุล (สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา)
การสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ของ นายสิงห์สถิตย์ เกรียงโรจน์กุล (สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา)

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2024-02-12 10:36:17

บัณฑิตวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับ "นายสิงห์สถิตย์ เกรียงโรจน์กุล” นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา ที่ได้ผ่านการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์  เรื่อง   “ แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพขององค์กรที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัยอุบัติเหตุในผู้สููงอายุ ” เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2567 ที่ผ่านมา

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 02-1601174 

www.grad.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

#SSRU #GRADSSRU #มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#บัณฑิตวิทยาลัย #EdPEx

#phdssru #การบริหารการพัฒนา

#gradssru

#ssru

https://www.facebook.com/graduateschoolssru/posts/pfbid08V63HWcsWEzLeejoxQkF1s5eCxW4ACYEGgjuz5JSVme3pkjWFER2UKLLgj2GMqq6l