หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > บัณฑิตวิทยาลัยจัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 14/2562
บัณฑิตวิทยาลัยจัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 14/2562

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2019-11-11 14:16:30

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.30 น. บัณฑิตวิทยาลัยจัดประชุม คณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 14/2562 โดยมี รศ.ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดี เป็นประธานในที่ประชุม มีวาระการประชุมที่สำคัญได้แก่ การพิจารณาบทคัดย่อวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา เป็นต้น