หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > บัณฑิตวิทยาลัยจัดประชุมวิพากษ์หลักสูตรการศึกษาออนไลน์ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
บัณฑิตวิทยาลัยจัดประชุมวิพากษ์หลักสูตรการศึกษาออนไลน์ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2019-10-16 15:29:24

วันที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 9.00 น. บัณฑิตวิทยาลัยจัดประชุมวิพากษ์หลักสูตรการศึกษาออนไลน์ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (ระบบการศึกษาทางไกลทางอิเล็กทรอนิค)โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจากทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเข้าร่วมวิพากษ์หลักสูตร