หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม (วท.ม.) ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2561
สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม (วท.ม.) ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2561

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2019-08-08 16:00:25

วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 เวลา 9.30 น. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมาตรวจประเมิน ให้ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาหลักสูตรต่อไป