หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > ขยายเวลาในการรับบทความการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7
ขยายเวลาในการรับบทความการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2021-05-11 13:10:17

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ขอประชาสัมพันธ์ขยายเวลาในการรับบทความการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7 (The 7th TECHCON 2021) หัวข้อ "วิจัยและพัฒนานวัตกรรม สู่สังคมวิถีใหม่ อย่างยั่งยืน" ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม เพื่อให้อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษา ที่สนใจทราบ

https://www.facebook.com/graduateschoolssru/photos/pcb.4599747606742498/4599751566742102/

www.grad.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th