หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > ประชาสัมพันธ์เปิดรับบทความเพื่อตีพิมพ์ลงวารสารวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
ประชาสัมพันธ์เปิดรับบทความเพื่อตีพิมพ์ลงวารสารวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2021-05-11 12:54:05

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ขอประชาสัมพันธ์เปิดรับบทความเพื่อตีพิมพ์ลงวารสารวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม โดยมีกำหนดการตีพิมพ์วารสารฯ ปีละ 6 ฉบับ สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณสมัชญา พูลศักดิ์ โทรศัพท์ 087-5680296

https://www.facebook.com/graduateschoolssru/photos/a.522218304495469/4599719093412016/

www.grad.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th