หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > บัณฑิตวิทยาลัยประชุมติดตามการรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรอง
บัณฑิตวิทยาลัยประชุมติดตามการรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรอง

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2020-02-11 15:41:33

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 น. ผศ.ดร.ดวงสมร รุ่งสวรรค์โพธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเป็นประธานในการประชุมบุคลากรสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อติดตามการรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และติดตามโครงการ/กิจกรรมที่ต้องดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563