หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2018-08-11 10:26:59

วันที่ 13 กรกฎาคม 2561 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560 ซึ่งมีคณะกรรมการตรวจประเมินฯ ได้แก่ 

รศ.ดร.จำลอง โพธิ์บุญ ประธานกรรมการ

อ.ดร.ธีรเวช ทิตย์สีแสง กรรมการ

ผศ.ดร.สุมิตรา นวลมีศรี กรรมการ

อ.จิรวัฒน์ สุดสวาท เลขานุการ

ข่าว : #สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม

ภาพ : #สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย

ในภาพอาจจะมี
4 คน,
ผู้คนกำลังนั่ง,
ตาราง
และสถานที่ในร่มในภาพอาจจะมี
3 คน, คนที่ยิ้ม,
ผู้คนกำลังนั่ง,
ตาราง
และสถานที่ในร่มในภาพอาจจะมี
5 คน, คนที่ยิ้ม,
ผู้คนกำลังนั่ง,
สำนักงาน
และสถานที่ในร่มในภาพอาจจะมี
10 คน, คนที่ยิ้ม,
ผู้คนกำลังยืน
และสถานที่ในร่ม