หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > เปิดรับบทความวิจัย/บทความวิชาการ (ภาษาไทย)
เปิดรับบทความวิจัย/บทความวิชาการ (ภาษาไทย)

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2024-06-11 13:15:35

????เปิดรับบทความวิจัย/บทความวิชาการ (ภาษาไทย)????

ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วม การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๗ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

????งานประชุมวิชาการ วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๗

➡เปิดรับบทความ วันที่ ๑๐ มิถุนายน - ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ผ่านเว็บไซต์ http://conference.grad.ssru.ac.th/

????ค่าลงทะเบียน บทความละ ๓,๐๐๐ บาท 

ติดต่อสอบถามได้ที่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทรศัพท์ ๐๒ ๑๖๐ ๑๑๗๔-๗๕

email: grad@ssru.ac.th

www.grad.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

#SSRU #GRADSSRU #มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#บัณฑิตวิทยาลัย #ประชุมวิชาการ

https://www.facebook.com/graduateschoolssru/posts/pfbid025BVNJrSooJyBHZgAgbMtUHynjvoLczCa6VnUrdHLW8VAC3zyZma57dfbQfuhp1F8l