หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > สาขาวิชาภาษาศาสตร์: บัณฑิตวิทยาลัย
สาขาวิชาภาษาศาสตร์: บัณฑิตวิทยาลัย

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2024-06-11 13:11:06

สาขาวิชาภาษาศาสตร์: บัณฑิตวิทยาลัย

     หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต และหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดโครงการ "การอบรมภาษาอังกฤษและวัฒนธรรมไทยสำหรับนักศึกษาต่างชาติ" ระหว่างวันที่ ๑-๖ มิถุนายน ๒๕๖๗ ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมมีทั้งอาจารย์และนักศึกษา จาก Liaoning Institute of Science and Technology สาธารณรัฐประชาชนจีน

cr. สาขาวิชาภาษาศาสตร์ / ถ่ายภาพ

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. ๐๒-๑๖๐๑๑๗๔

www.grad.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

#SSRU #GRADSSRU #มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#บัณฑิตวิทยาลัย

https://www.facebook.com/graduateschoolssru/posts/pfbid02CGfc18fNx5FoaBzvH8sGxdRC6fKWRavCnuM88W9nu3YmdAoSuvR375uw5wowAcTnl