หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มรภ.นครสวรรค์ ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนประสบการณ์
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มรภ.นครสวรรค์ ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนประสบการณ์

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2023-05-11 14:51:13

วันที่ 29 เมษายน 2566 เวลา 9.00-12.00 น. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มรภ.นครสวรรค์ ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับการจัดการศึกษาของหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มรภ.สวนสุนันทา