หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > บัณฑิตวิทยาลัยเตรียมความพร้อมการสร้างสื่อมัลติมีเดีย
บัณฑิตวิทยาลัยเตรียมความพร้อมการสร้างสื่อมัลติมีเดีย

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2020-11-18 10:15:53

วันที่ 7 ตุลาคม 2563 บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัยทำการติดตั้งและทดสอบอุปกรณ์ในการสร้างสื่อมัลติมีเดียเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนออนไลน์ ในยุค New Normal ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยการดูแลของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งจะเริ่มทำการประสานอาจารย์ประจำรายวิชาที่มีความต้องการสร้างสื่อมัลติมีเดียเพื่อช่วยในการสอนมาใช้อุปกรณ์ต่อไป