หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > บัณฑิตวิทยาลัยจัดประชุมแนวคิดและข้อเสนอแนะการปรับเปลี่ยนระบบบริหารจัดการและการปรับปรุงคุณภาพวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาเอก
บัณฑิตวิทยาลัยจัดประชุมแนวคิดและข้อเสนอแนะการปรับเปลี่ยนระบบบริหารจัดการและการปรับปรุงคุณภาพวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาเอก

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2020-10-08 09:49:40

วันที่ 18 กันยายน 2563 เวลา 10.00 น. บัณฑิตวิทยาลัยจัดประชุมแนวคิดและข้อเสนอแนะการปรับเปลี่ยนระบบบริหารจัดการและการปรับปรุงคุณภาพวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาเอก โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี