หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > บัณฑิตวิทยาลัยเปิดรับบทความเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 12
บัณฑิตวิทยาลัยเปิดรับบทความเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 12

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2020-10-08 09:30:54

บัณฑิตวิทยาลัยเปิดรับบทความเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 12 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 15 มกราคม 2564 รายละเอียด ดังนี้
???? เปิดรับบทความ 1 ตุลาคม - 13 พฤศจิกายน 2563
???? ชำระค่าลงทะเบียน 16-18 พฤศจิกายน 2563
???? ประกาศผลบทความที่ได้รับคัดเลือกให้นำเสนอ 28 ธันวาคม 2563
???? นำเสนอผลงาน 15 มกราคม 2564

อัตราค่าลงทะเบียน
???? ระดับชาติ 3,500 บาท/บทความ
???? ระดับนานาชาติ 5,000 บาท/บทความ

???? http://conference.grad.ssru.ac.th/