หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > บัณฑิตวิทยาลัยจัดประชุมแนวทางการดำเนินงานตัวชี้วัดระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
บัณฑิตวิทยาลัยจัดประชุมแนวทางการดำเนินงานตัวชี้วัดระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2020-10-08 09:27:26

วันที่ 15 กันยายน 2563 บัณฑิตวิทยาลัยจัดประชุมแนวทางการดำเนินงานตัวชี้วัดระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยมี อาจารย์ ดร.พลอยทราย โอฮาม่า รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุม 2126 อาคาร 21 ชั้น 2