หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัยเข้าร่วมพิธีมอบรางวัลโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างสื่อมัลติมีเดียเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนออนไลน์ ในยุค New Normal"
บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัยเข้าร่วมพิธีมอบรางวัลโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างสื่อมัลติมีเดียเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนออนไลน์ ในยุค New Normal"

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2020-10-08 09:24:45

วันที่ 15 กันยายน 2563 บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัยเข้าร่วมพิธีมอบรางวัลโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างสื่อมัลติมีเดียเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนออนไลน์ ในยุค New Normal" ซึ่งจัดโดยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ณ ห้องประชุมช่อแก้ว