หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > บรรยากาศการเรียนการสอน "สัมมนาปรัชญา" เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2563
บรรยากาศการเรียนการสอน "สัมมนาปรัชญา" เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2563

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2020-09-03 15:00:43

บรรยากาศการเรียนการสอน "สัมมนาปรัชญา" โดยศาสตราจารย์กีรติ บุญเจือ และ "ปรัชญาทั่วไป" โดยผู้ช่วยศาสตราจารย(พิเศษ) ดร.เอนก สุวรรณบัณฑิตเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 - 16.00 น. โดยการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ ออนไลน์ โดยโปรแกรม google meet