หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > ขอขอบคุณ MS. Chen Xiaodan managing director บริษัท thai biz panorama co., ltd ที่ร่วมบริจาคเงิน เพื่อเป็นทุนการศึกษา
ขอขอบคุณ MS. Chen Xiaodan managing director บริษัท thai biz panorama co., ltd ที่ร่วมบริจาคเงิน เพื่อเป็นทุนการศึกษา

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2022-05-10 11:10:50บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอขอบคุณ MS. Chen Xiaodan managing director  บริษัท thai biz panorama co., ltd ที่ร่วมบริจาคเงิน เพื่อเป็นทุนการศึกษา สำหรับบัณฑิตต่อไป


www.ssru.ac.th

https://www.facebook.com/graduateschoolssru/photos/a.522218304495469/5790303767686870/

#ssru #gradssru