หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > การอบรมหลักสูตรสุดยอดนักบริหารระดับสูง Smart CEO Digital รุ่นที่ 5
การอบรมหลักสูตรสุดยอดนักบริหารระดับสูง Smart CEO Digital รุ่นที่ 5

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2020-11-18 12:10:07

การอบรมหลักสูตรสุดยอดนักบริหารระดับสูง Smart CEO Digital รุ่นที่ 5

การพัฒนาองค์ความรู้และทักษะใหม่เพื่อก้าวทันต่อทุกความเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล วันอาทิตย์ที่ 4 ตุลาคม 2563

ณ ห้องพินนาเคิลฮอลล์ ชั้น 4 โรงแรมอินเตอร์คอนดิเนนทัล กรุงเทพ

โดย นายพินิจ จารุสมบัติ ผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดการอบรม และบรรยายช่วงที่ 1

...

บรรยายช่วงที่ 2 โดย นายปริญญ์ พานิชภักดิ์

อนุกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

และมี Smart CEO รุ่นพี่มาต้อนรับรุ่นน้องอย่างอบอุ่น ผู้เข้าอบรมในรุ่นมีทั้งผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าของธุรกิจ เซเลป ดารานักแสดง และอีกมากมาย