หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > ขอเชิญเข้าร่วมโครงการวิ่ง “โกงกางรัน”
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการวิ่ง “โกงกางรัน”

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2020-11-18 11:52:48

ค่าสมัครกิจกรรมสำหรับตามเส้นทางการแข่งขันจะแยกออกเป็น ๓ ระยะ ดังนี้

๑. ประเภทเดินวิ่งระยะ ๓ กิโลเมตรภายในศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ค่าสมัคร ๕๐๐ บาท ไม่แบ่งประเภทและรุ่น , ไม่มีการแข่งขัน

๒. ประเภทวิ่ง ๕ กิโลเมตร ค่าสมัคร ๕๕๐ บาท ชาย-หญิง/รุ่น อายุไม่เกิน ๑๐ ปี, ๑๑-๑๕ ปี, ๑๖-๓๙ ปี, ๔๐ ปีขึ้นไป

๓.ประเภทระยะวิ่ง ๑๐ กิโลเมตร ค่าสมัคร ๕๕๐ บาท โดยใช้เส้นทางถนนริมป่าชายเลนจากศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ไปยังโรงเรียนธรรมชาติป่าชายเลน ตำบลบางแก้วแล้วกลับมายังจุดเริ่มต้น

ทั้งนี้ ผู้ที่เข้าเส้นชัยทุกคนจะได้รับเหรียญที่ระลึก ผู้ที่สนใจยังสามารถเข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่าชายเลนที่โรงเรียนธรรมชาติป่าชายเลนหลังจากเสร็จสิ้นการแข่งขัน นอกจากนี้ สำหรับผู้ที่สนใจแบบวีไอพีไม่มีการแข่งขันค่าสมัคร ๑,๐๐๐ บาท ผู้สนใจสมัครออนไลน์ได้ที่ www.kongkangrun.com ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ หรือจนกว่ายอดผู้สมัครตามที่กำหนด หากมีข้อสงสัยสอบถามได้ที่ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม หมายเลขโทรศัพท์ ๐๓๔ ๗๗๓๙๐๒ หรือ Line ID : @samakwing (มี @ ข้างหน้าด้วย)