หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > บัณฑิตวิทยาลัยประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562
บัณฑิตวิทยาลัยประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2020-04-08 14:43:47

วันที่ 8 เมษายน 2563 เวลา 13.30 น. ผศ.ดร.ดวงสมร รุ่งสวรรค์โพธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นประธานในการประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับหลักสูตร โดยการประชุมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Google Hangouts Meet