หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > สาขาภาษาศาสตร์รับมอบเงินบริจาค
สาขาภาษาศาสตร์รับมอบเงินบริจาค

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2023-05-08 17:58:06

วันที่ 3 พ.ค. 2566  สาขาภาษาศาสตร์รับมอบเงินบริจาค ขอขอบคุณท่าน รศ. ดร. ทองอินทร์  วงศ์โสธร  สามีท่าน ศ. ดร. อัจฉรา วงศ์โสธร ได้มอบเงินบริจาคเพื่อเป็นทุนให้แก่นศ. สาขาภาษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาจำนวน 100,000 บาท  โดยมหาวิทยาลัยจะได้ทำหนังสือรับมอบ ขอบคุณท่านและนำไปใช้ประโยชน์ตามเจตนารมณ์ของท่านและครอบครัวต่อไป