หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > บัณฑิตวิทยาลัยร่วมทำกิจกรรม"จิตอาสา" ร่วมกับทางมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
บัณฑิตวิทยาลัยร่วมทำกิจกรรม"จิตอาสา" ร่วมกับทางมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2019-01-16 09:38:12

บัณฑิตวิทยาลัย นำโดย คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยและผู้บริหารร่วมกับบุคลากรร่วมทำกิจกรรม"จิตอาสา" ร่วมกับทางมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในวันที่ 26 ธันวาคม 2561