หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > สาขาภาษาศาสตร์ ลงพื้นที่เก็บข้อมูลวิจัย
สาขาภาษาศาสตร์ ลงพื้นที่เก็บข้อมูลวิจัย

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2023-09-07 14:11:19

สาขาภาษาศาสตร์  ลงพื้นที่เก็บข้อมูลวิจัย

วันจันทร์ที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๖ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต และหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาภาษาศาสตร์  นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรีย์ ยอดฉิม  ประธานหลักสูตรฯ และอาจารย์ประจำหลักสูตรฯ  ลงพื้นที่เก็บข้อมูลวิจัย  โดยมีผู้บริหารที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับและให้ข้อเสนอแนะ อำนวยความสะดวกด้วยดี ขอขอบคุณ ผศ.ดร.ญาณกร ให้ประยูร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางสมบูรณ์  นายราเชนจ์ สุขวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเข็มทอง และตัวแทนคณะครูผู้สอนภาษาอังกฤษโรงเรียนต่างๆ ในตำบลบางสมบูรณ์ อำเภอองค์รักษ์  จังหวัดนครนายก  มา ณ โอกาสนี้

#สาขาภาษาศาสตร์สวนสุนันทา

#SSRU

#suwareeyo

http://linguistics.grad.ssru.ac.th/th/news/view/

https://ssru.ac.th/

https://grad.ssru.ac.th/home